Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
haj˧˧ la̤ːm˨˩haj˧˥ laːm˧˧haj˧˧ laːm˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haj˧˥ laːm˧˧haj˧˥˧ laːm˧˧

Phó từ sửa

hay làm

  1. chỉ sự làm gì đó thường xuyên


Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)