Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

free /ˈfri/

 1. Tự do.
  a free country — một nước tự do
  free hydrogen — (hoá học), hyddro tự do
  a free translation — bản dịch tự do, bản dịch thoát ý
  free verse — thơ tự do (không luật)
  free love — tình yêu tự do (không cần cưới xin)
 2. Không mất tiền, không phải trả tiền; được miễn.
  free admission — vào cửa không mất tiền
  free of duty — được miễn thuế
  free imports — các loại hàng nhập được miễn thuế
 3. (+ from) Không bị, khỏi phải, thoát được.
  free from care — không phải lo lắng
  free from pain — không bị đau đớn
  free from dampness — không bị ẩm
 4. Rảnh, không có người ở, không có người giữ chỗ.
  to have very little free time — có rất ít thì giờ rảnh
  there are three rooms free at this hotel — ở khách sạn có ba phòng chưa có ai ở
 5. Lỏng, không bọ ràng buộc.
  to leave one end of the rope free — thả lỏng một dây thừng
 6. Suồng sã; xấc láo; tục.
  to be too free in one's behaviour — có thái độ suồng sã
  a free story — một chuyện tục
 7. Thanh thoát, uyển chuyển, mềm mại; dễ dàng.
  a free style of writing — văn phòng thanh thoát, văn phòng uyển chuyển
  free lines and curves — những đường thẳng và nét cong thanh thoát uyển chuyển
  free gestures — những cử chỉ mềm mại uyển chuyển
 8. Rộng rãi, hào phóng; phong phú, nhiều.
  to spend money with a free hand — tiêu tiền hào phóng
  to be free with one's praise — khen ngợi không tiếc lời
 9. Thông, thông suốt (không bị ngăn cản).
  a free road — con đường thông suốt
 10. Tự nguyện, tự ý.
  to be free to confess — tự nguyện thú
 11. Được đặc quyền (ở một thành phố); được quyền sử dụngra vào (một toà nhà... ).

Thành ngữ sửa

Phó từ sửa

free /ˈfri/

 1. Tự do.
 2. Không phải trả tiền.
 3. (Hàng hải) Xiên gió.

Ngoại động từ sửa

free ngoại động từ /ˈfri/

 1. Thả, phóng thích, giải phóng, trả tự do.
 2. Gỡ ra khỏi; giải thoát; mở thông (một con đường).

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa