Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣəʔə˧˥ɣəː˧˩˨ɣəː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣə̰ː˩˧ɣəː˧˩ɣə̰ː˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

gỡ

 1. Làm cho khỏi vướng hoặc khỏi mắc vào nhau.
  Gỡ tơ rối.
  Gỡ ảnh ra khỏi tường.
 2. Làm cho thoát khỏi hoàn cảnh túng , rắc rối.
  Gỡ thế bí.
 3. Bù lại một phần thua thiệt.
  Không lời lãi thì cũng gỡ hoà.

Đồng nghĩa sửa

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa