Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəwŋ˧˧ suət˧˥tʰəwŋ˧˥ ʂuək˩˧tʰəwŋ˧˧ ʂuək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəwŋ˧˥ ʂuət˩˩tʰəwŋ˧˥˧ ʂuət˩˧

Động từ

sửa

thông suốt

  1. Hiểu từ đầu đến cuối.
    Thông suốt chính sách.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa