Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨ̰ʔ˨˩ ŋwiə̰ʔn˨˩tɨ̰˨˨ ŋwiə̰ŋ˨˨˨˩˨ ŋwiəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˨˨ ŋwiən˨˨tɨ̰˨˨ ŋwiə̰n˨˨

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

tự nguyện

 1. Tự mình muốn làm, tự mình muốn như thế, không ai bắt buộc.
  Tự nguyện tham gia lao động..
  Tự nguyện tự giác..
  Tự mình muốn như thế và hiểu biết như thế.
  :.
  Tự nguyện tự giác bộc lộ khuyết điểm của mình.

Dịch sửa

Tham khảo sửa