Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwaːt˧˥tʰwa̰ːk˩˧tʰwaːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwat˩˩tʰwa̰t˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

thoát

 1. Ra khỏi chỗ nguy, nơi bị giam.
  Thoát nạn.
  Thoát chết.
 2. Xong, hết một cách hài lòng.
  Thoát nợ.
 3. Ph. Nói dịch lột được hết ý của nguyên văn.
  Bài thơ dịch thoát lắm.

Tham khảo sửa