Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwaːt˧˥tʰwa̰ːk˩˧tʰwaːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwat˩˩tʰwa̰t˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

thoát

 1. Ra khỏi chỗ nguy, nơi bị giam.
  Thoát nạn.
  Thoát chết.
 2. Xong, hết một cách hài lòng.
  Thoát nợ.
 3. Ph. Nói dịch lột được hết ý của nguyên văn.
  Bài thơ dịch thoát lắm.

Tham khảo

sửa