Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fawŋ˧˧ fu˧˥fawŋ˧˥ fṵ˩˧fawŋ˧˧ fu˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fawŋ˧˥ fu˩˩fawŋ˧˥˧ fṵ˩˧

Tính từSửa đổi

phong phú

  1. Dồi dào đầy đủ.
    Ý kiến phong phú.
    Sản vật phong phú.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi