Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tṵʔk˨˩tṵk˨˨tuk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tuk˨˨tṵk˨˨

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

tục

 1. Thói quen lâu đời.
  Tục ăn trầu.
 2. Cõi đời, trái với "cõi tiên".
  Ni-cô hoàn tục.
 3. Ph. Thô bỉ, trái với những xã hội coilịch sự, thanh nhã.
  Nói tục.
  Ăn tục.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi