Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tṵʔk˨˩tṵk˨˨tuk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tuk˨˨tṵk˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

tục

 1. Thói quen lâu đời.
  Tục ăn trầu.
 2. Cõi đời, trái với "cõi tiên".
  Ni-cô hoàn tục.
 3. Ph. Thô bỉ, trái với những xã hội coilịch sự, thanh nhã.
  Nói tục.
  Ăn tục.

Dịch sửa

Tham khảo sửa