Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨ̰˧˩˧ zṵʔŋ˨˩ʂɨ˧˩˨ jṵŋ˨˨ʂɨ˨˩˦ juŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨ˧˩ ɟuŋ˨˨ʂɨ˧˩ ɟṵŋ˨˨ʂɨ̰ʔ˧˩ ɟṵŋ˨˨

Động từ sửa

sử dụng

  1. Dùng trong một công việc.
    Sử dụng tài liệu để viết sách.

Dịch sửa

Tham khảo sửa