Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
miəʔən˧˥miəŋ˧˩˨miəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
miə̰n˩˧miən˧˩miə̰n˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

miễn

 1. Cho khỏi phải chịu, khỏi phải làm.
  Miễn thuế.
  Miễn lỗi chính tả.
  Được miễn lao động nặng.
 2. Đừng (dùng trong lời yêu cầu một cách lịch sự).
  Không phận sự miễn vào.
  Xin miễn hỏi.
 3. K. Chỉ cần (là được).
  Đi đâu cũng được, miễn về đúng giờ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa