Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

Từ ghép giữa rau +‎ cỏ.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaw˧˧ kɔ̰˧˩˧ʐaw˧˥˧˩˨ɹaw˧˧˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹaw˧˥˧˩ɹaw˧˥˧ kɔ̰ʔ˧˩

Danh từ sửa

rau cỏ

  1. Rau ăn nói chung.
    • 15/7/2012, Thủy Trần, “Lặn biển ở El Nido”, trong Tuổi Trẻ[1], bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 4 năm 2023:
      Rau cỏ do phải nhập từ đất liền ra nên rất đắt.

Tham khảo sửa