Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+53E4, 古
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53E4

[U+53E3]
CJK Unified Ideographs
[U+53E5]
Bút thuận
 

Từ nguyên sửa

Từ (“mười”) + (“miệng”).

Tiếng Quan Thoại sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

  1. Già, , cổ.
    音樂âm nhạc cổ điển

Dịch sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

cỗ, cổ, của, kẻ

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
koʔo˧˥ ko̰˧˩˧ kwa̰ː˧˩˧ kɛ̰˧˩˧ko˧˩˨ ko˧˩˨ kuə˧˩˨˧˩˨ko˨˩˦ ko˨˩˦ kuə˨˩˦˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ko̰˩˧ ko˧˩ kuə˧˩˧˩ko˧˩ ko˧˩ kuə˧˩˧˩ko̰˨˨ ko̰ʔ˧˩ kṵʔə˧˩ kɛ̰ʔ˧˩