Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɔ̰˧˩˧ mɔ̰ʔn˨˩ɲɔ˧˩˨ mɔ̰ŋ˨˨ɲɔ˨˩˦ mɔŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɔ˧˩ mɔn˨˨ɲɔ˧˩ mɔ̰n˨˨ɲɔ̰ʔ˧˩ mɔ̰n˨˨

Tính từ sửa

nhỏ mọn

  1. Ítkhông đáng kể.
    Quà nhỏ mọn.
  2. Hèn, hay để ý đến những điều không đáng kể.
    Con người nhỏ mọn.
  3. Hay chấp nhặt.
    Tính khí nhỏ mọn.

Tham khảo sửa