Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kəj˧˧ kɔ̰˧˩˧kəj˧˥˧˩˨kəj˧˧˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəj˧˥˧˩kəj˧˥˧ kɔ̰ʔ˧˩

Danh từ

sửa

cây cỏ

  1. Như cỏ cây.

Tham khảo

sửa