Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈɡɹɑːs/

  Anh  [ˈɡɹɑːs]   Anh  [ˈɡɹɑːs]   Hoa Kỳ (California)  [ˈɡɹæs]

Danh từSửa đổi

grass /ˈɡɹɑːs/

 1. Cỏ.
 2. Bãi cỏ, đồng cỏ.
 3. Bãi cỏ, thảm cỏ (ở công viên).
  please keep off the grass; do not walk on the grass — xin đừng đi lên cỏ, xin đừng giẫm lên bãi cỏ
 4. (Số nhiều) Cây thân cỏ.
 5. (Ngành mỏ) Mặt đất.
  to bring ore to grass — đưa quặng lên mặt đất
 6. (Lóng) Măng tây.
 7. (Thông tục) Mùa xuân.
  she will be two years old next grass — mùa xuân sang năm nó sẽ lên hai

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

grass ngoại động từ /ˈɡɹɑːs/

 1. Để cỏ mọc; trồng cỏ.
 2. Đánh ngã sóng soài.
 3. Bắn rơi (chim); kéo () về đất liền; đưa (quặng) lên mặt đất.
 4. Căng (vải...) trên cỏ để phơi.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi