Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xïŋ˧˧ tʰɨə̤ŋ˨˩kʰïn˧˥ tʰɨəŋ˧˧kʰɨn˧˧ tʰɨəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xïŋ˧˥ tʰɨəŋ˧˧xïŋ˧˥˧ tʰɨəŋ˧˧

Động từSửa đổi

khinh thường

  1. Danh có tác dụng,

Tham khảoSửa đổi