Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwaːŋ˧˥tʰwa̰ːŋ˩˧tʰwaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwaŋ˩˩tʰwa̰ŋ˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

thoáng

  1. Vút qua.
    Đến chơi thoáng một cái rồi về ngay.

Tính từ sửa

thoáng

  1. Quang đãng mát mẻ.
    Nhà thoáng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa