Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɛn˧˧ toj˧˥ɗɛŋ˧˥ to̰j˩˧ɗɛŋ˧˧ toj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɛn˧˥ toj˩˩ɗɛn˧˥˧ to̰j˩˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

đen tối

  1. Khó khăn, cực nhục, tưởng chừng như không có lối thoát.
    Thời kì đen tối.
    Đã qua những ngày đen tối.
  2. Mờ ámxấu xa.
    Âm mưu đen tối.

Tham khảo sửa