Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̰ʔwk˨˩ aːk˧˥ɗə̰wk˨˨ a̰ːk˩˧ɗəwk˨˩˨ aːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəwk˨˨ aːk˩˩ɗə̰wk˨˨ aːk˩˩ɗə̰wk˨˨ a̰ːk˩˧

Tính từ sửa

độc ác

  1. Rất ác, thâm hiểm, thậm chí có phần thích thú trước những đau đớn gây cho người khác.
    Thủ đoạn độc ác.
    Tâm địa độc ác.

Dịch sửa