Tiếng Hà LanSửa đổi

Đại từSửa đổi

iedereen

  1. mọi người
    Iedereen is er, behalve Leen.
    Ai cũng có mặt, trừ chị Leen.