Tiếng Hà LanSửa đổi

Từ nghi vấnSửa đổi

wie

  1. Ai: người nào.
    Wie heeft dat gedaan?
    Ai làm điều đó?

Đại từ quan hệSửa đổi

  1. ai mà, người mà
    Wie zoekt, die vindt.
    Người nào tìm kiếm thì người đó sẽ tìm thấy.