Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋe̤˨˩ ŋiə̰ʔp˨˩ŋe˧˧ ŋiə̰p˨˨ŋe˨˩ ŋiəp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋe˧˧ ŋiəp˨˨ŋe˧˧ ŋiə̰p˨˨

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

nghề nghiệp

  1. Nghề làm để mưu sống.
    Mỗi người phải có một nghề nghiệp.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi