Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sḭ˧˩˧si˧˩˨si˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
si˧˩sḭʔ˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

xỉ

 1. Chất thải rắnxốp còn lại trong quá trình luyện kim, đốt .
  Xỉ lò cao.
  Xỉ sắt.
  Xỉ than.

Động từ sửa

xỉ

 1. (Ph.) . Hỉ.
  Xỉ mũi.
 2. (Ph.) . Xỉa.
  Xỉ vào mặt mà mắng.

Tham khảo sửa