Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲaːj˧˧ɲaːj˧˥ɲaːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲaːj˧˥ɲaːj˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nhai

 1. Nghiền nhỏ, nghiền nát giữa hai hàm răng.
  Nhai kẹo.
  Miệng bỏm bẻm nhai trầu.
  Tay làm hàm nhai (tục ngữ).
 2. (Kng.) . Lặp lại nhiều lầncửa miệng (hàm ý chê).
  Bài nhai mãi không thuộc.
  Nhai đi nhai lại luận điệu cũ rích.

Dịch sửa

Tham khảo sửa