Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
aj˧˥a̰j˩˧aj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
aj˩˩a̰j˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

áy

  1. Vàng úa.

Dịch sửa

Tham khảo sửa