Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

AI

  1. Viết tắt của artificial intelligence (nghĩa là “trí tuệ nhân tạo”).

Tham khảoSửa đổi