Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
həʔəj˧˥həːj˧˩˨həːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hə̰ːj˩˧həːj˧˩hə̰ːj˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

hỡi

  1. Thán từ dùng để kêu gọi một cách tha thiết.
    Hỡi đồng bào!
  2. Thán từ dùng để chỉ một ý than vãn.
    Lòng này ai tỏ cho ta hỡi lòng! (Truyện Kiều)

Dịch sửa

Tham khảo sửa