Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hə̰ːj˧˩˧həːj˧˩˨həːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
həːj˧˩hə̰ːʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

hởi

  1. Màu lông ngựa trắng mốc.

Tính từ sửa

hởi

  1. Thỏa.
    Hởi lòng, hởi dạ.

Tham khảo sửa