Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈnɛk]

Danh từSửa đổi

neck /ˈnɛk/

 1. Cổ (người, súc vật; chai, lọ).
  to break one's neck — gãy cổ, chết vì gãy cổ
  to have a stiff neck — bị bệnh cứng cổ
  the neck of a bottle — cổ chai
 2. Thịt cổ (cừu).
 3. Chỗ thắt lại, chỗ hẹp lại (của một cái gì).
 4. (Từ lóng) Tính táo tợn, tính liều lĩnh; người táo tợn, người liều lĩnh.
  what a neck! — thằng táo tợn gớm!

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

neck ngoại động từ /ˈnɛk/

 1. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) , (từ lóng) ôm cổ; ôm ấp, âu yếm.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

 
neck

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
neck
/nɛk/
neck
/nɛk/

neck /nɛk/

 1. (Địa chất, địa lý) Thể cổ.

Tham khảoSửa đổi