Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xak˧˥ fṵʔk˨˩kʰa̰k˩˧ fṵk˨˨kʰak˧˥ fuk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xak˩˩ fuk˨˨xak˩˩ fṵk˨˨xa̰k˩˧ fṵk˨˨

Động từ sửa

khắc phục

  1. Thắng những khó khăn để đạt mục đích của mình.
    Khắc phục các trở ngại.
    Khắc phục khuyết điểm.
    Sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa