Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ʔwŋ˨˩ nɔj˧˥ja̰wŋ˨˨ nɔ̰j˩˧jawŋ˨˩˨ nɔj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟawŋ˨˨ nɔj˩˩ɟa̰wŋ˨˨ nɔj˩˩ɟa̰wŋ˨˨ nɔ̰j˩˧

Danh từSửa đổi

giọng nói

  1. Xem giọng
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)