Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɛn˧˥sɛ̰ŋ˩˧sɛŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
sɛn˩˩sɛ̰n˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

xén

  1. Cắt bớt chỗ không cần thiết.
    Xén giấy.
    Xén hàng rào cho bằng phẳng.

Tham khảo sửa