Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɛm˧˥ʨɛ̰m˩˧ʨɛm˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɛm˩˩ʨɛ̰m˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

chém

  1. Dùng gươm hay dao làm cho đứt.
    Anh em chém nhau đằng dọng, ai chém đằng lưỡi. (ca dao)
  2. Bán đắt quá.
    Cô hàng ấy chém đau quá.

Tham khảo Sửa đổi