Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɛm˧˥ʨɛ̰m˩˧ʨɛm˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɛm˩˩ʨɛ̰m˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

chém

  1. Dùng gươm hay dao làm cho đứt.
    Anh em chém nhau đằng dọng, ai chém đằng lưỡi. (ca dao)
  2. Bán đắt quá.
    Cô hàng ấy chém đau quá.

Tham khảo sửa