Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zən˧˧ʐəŋ˧˥ɹəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹən˧˥ɹən˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

  1. Ngứa rân.

Dịch sửa

Tham khảo sửa