Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kuʔuŋ˧˥kuŋ˧˩˨kuŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kṵŋ˩˧kuŋ˧˩kṵŋ˨˨

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Phó từ Sửa đổi

cũng

 1. Từ biểu thị ý khẳng định sự giống nhau về hiện tượng, trạng thái, hoạt động, tính chất của trường hợp sắp nêu ra so với những trường hợp vừa được nói đến hay là so với trước kia.
  cũng nghĩ như anh
  đêm ấy trời cũng lạnh như đêm nay
 2. Từ biểu thị ý khẳng định trường hợp sắp nêu ra giống như mọi trường hợp thông thường khác (thường dùng trong trường hợp mà hoàn cảnh, điều kiện nêu ra là khác thường để làm tăng thêm ý khẳng định)
  tôi cũng thấy đẹp
  kiến tha lâu cũng đầy tổ "tng"
 3. Từ biểu thị ý nhận định trường hợp sắp nêu ra có phần giống như những trường hợp tương tự (theo chủ quan của người nói, dùng để làm cho lời nói bớt vẻ khẳng định)
  cũng khá đấy chứ
  bài thơ nghe cũng được
 4. Từ biểu thị ý khẳng định trường hợp sắp nêu ra đồng thời diễn ra trong cùng một hoàn cảnh với trường hợp vừa được nói đến.
  được tin ấy, tôi mừng, nhưng cũng thấy hơi lo
  lúc mình đi cũng là lúc trời bắt đầu mưa

Tham khảo Sửa đổi

 • Cũng, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam