Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːw˧˧jaːw˧˥jaːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːw˧˥ɟaːw˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

giao

 1. Tập hợp các phần tử thuộc đồng thời hai hay nhiều tập hợp đã cho.
  Tập hợp {1;b} là giao của {1;a;b;2;c} và {1;b;3;d}.

Động từ sửa

giao

 1. Gặp nhau ở một điểm, trên hai hướng khác nhau; cắt nhau.
  Hai đường thẳng giao nhau.
  Cành lá giao nhau kết thành tán rộng.
 2. Đưa cho để nhận lấychịu trách nhiệm.
  Giao hàng.
  Giao việc.
  Hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Dịch sửa

Tham khảo sửa