Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗiəw˧˧ɗiəw˧˥ɗiəw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗiəw˧˥ɗiəw˧˥˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

điêu

  1. Nói xạo, phóng đại quá đáng.
    Nói điêu.
  2. Gian dối, man trá.
    Cân điêu cho khách hàng.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa