Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zɔʔɔj˧˥jɔj˧˩˨jɔj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟɔ̰j˩˧ɟɔj˧˩ɟɔ̰j˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

dõi

 1. Dòng dõi, nói tắt.
  Nối dõi tông đường.
 2. Thanh dài để cài ngang cửa suốt từ bên này sang bên kia.
  Đóng dõi chuồng trâụ

Động từ

sửa

dõi

 1. Tiếp nối thế hệ trước.
  Dõi gót.
  Dõi bước cha anh.
 2. Chú ý, theo dõi từng hoạt động, diễn biến.
  Dõi theo người lạ mặt.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa