Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zwi˧˧jwi˧˥jwi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟwi˧˥ɟwi˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Phó từ sửa

duy trgt.

  1. Chỉ có.
    Duy có anh là chịu đựng nổi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa