Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zwi˧˧jwi˧˥jwi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟwi˧˥ɟwi˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Phó từ

sửa

duy trgt.

  1. Chỉ có.
    Duy có anh là chịu đựng nổi.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa