Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
U+71F4, 燴
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71F4

[U+71F3]
CJK Unified Ideographs
[U+71F5]

Tra cứu

sửa

Chuyển tự

sửa

Tiếng Quan Thoại

sửa

Danh từ

sửa

  1. Món ragu.

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

quái, dõi, giõi, khoái, giọi, rọi, dọi

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwaːj˧˥ zɔʔɔj˧˥ zɔʔɔj˧˥ xwaːj˧˥ zɔ̰ʔj˨˩ zɔ̰ʔj˨˩ zɔ̰ʔj˨˩kwa̰ːj˩˧ jɔj˧˩˨ jɔj˧˩˨ kʰwa̰ːj˩˧ jɔ̰j˨˨ ʐɔ̰j˨˨ jɔ̰j˨˨waːj˧˥ jɔj˨˩˦ jɔj˨˩˦ kʰwaːj˧˥ jɔj˨˩˨ ɹɔj˨˩˨ jɔj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaːj˩˩ ɟɔ̰j˩˧ ɟɔ̰j˩˧ xwaːj˩˩ ɟɔj˨˨ ɹɔj˨˨ ɟɔj˨˨kwaːj˩˩ ɟɔj˧˩ ɟɔj˧˩ xwaːj˩˩ ɟɔ̰j˨˨ ɹɔ̰j˨˨ ɟɔ̰j˨˨kwa̰ːj˩˧ ɟɔ̰j˨˨ ɟɔ̰j˨˨ xwa̰ːj˩˧ ɟɔ̰j˨˨ ɹɔ̰j˨˨ ɟɔ̰j˨˨