Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɔ̰ʔj˨˩ɗɔ̰j˨˨ɗɔj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɔj˨˨ɗɔ̰j˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

đọi

  1. Bát nhỏ (dùng để ăn cơm hoặc uống nước).
    Bể đọi. (vỡ bát)
    Ăn không nên đọi, nói không nên lời

Dịch sửa

Tham khảo sửa