Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗəːj˧˥ɗə̰ːj˩˧ɗəːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəːj˩˩ɗə̰ːj˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

đới

  1. Phần của bề mặt Trái Đất phân chia bởi hai vòng vĩ tuyến chọn lựa.
    Bề mặt Trái Đất được phân thành năm đới.
  2. Đới địa (nói tắt).
  3. Đới địa chất (nói tắt).

Dịch sửa

Tham khảo sửa