Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+70E9, 烩
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70E9

[U+70E8]
CJK Unified Ideographs
[U+70EA]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Món ragu.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

dõi, giõi, khoái, rọi

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zɔʔɔj˧˥ zɔʔɔj˧˥ xwaːj˧˥ zɔ̰ʔj˨˩jɔj˧˩˨ jɔj˧˩˨ kʰwa̰ːj˩˧ ʐɔ̰j˨˨jɔj˨˩˦ jɔj˨˩˦ kʰwaːj˧˥ ɹɔj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟɔ̰j˩˧ ɟɔ̰j˩˧ xwaːj˩˩ ɹɔj˨˨ɟɔj˧˩ ɟɔj˧˩ xwaːj˩˩ ɹɔ̰j˨˨ɟɔ̰j˨˨ ɟɔ̰j˨˨ xwa̰ːj˩˧ ɹɔ̰j˨˨