Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zɔ̰ʔj˨˩ʐɔ̰j˨˨ɹɔj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹɔj˨˨ɹɔ̰j˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

rọi

  1. Chiếu thẳng vào, soi thẳng vào.
    Ánh nắng rọi qua khe cửa.

Tham khảo sửa