Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨ̤˨˩ʨɨ˧˧ʨɨ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɨ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

chừ trgt.

  1. Từ miền Trung có nghĩa là Bây giờ.
    Xưa con ta, chừ ra vợ bậu. (ca dao)

Dịch sửa

Tham khảo sửa