Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗuk˧˥ɗṵk˩˧ɗuk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗuk˩˩ɗṵk˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

đúc

 1. Chế tạo bằng cách đổ chất kim loại nóng chảy vào khuôn để cho rắn lại.
  Đúc chuông.
  Đúc tượng.
  Giống như đúc.
 2. Pha lẫnnấu lại.
  Đúc hai nước thuốc làm một.
 3. Chọn lọckết hợp để tạo thành khối tinh túy nhất.
  Đúc lại thành lí luận.

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

đúc

 1. xương.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên