Tiếng ViệtSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗa̰ːʔw˨˩ ɗɨk˧˥ɗa̰ːw˨˨ ɗɨ̰k˩˧ɗaːw˨˩˨ ɗɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaːw˨˨ ɗɨk˩˩ɗa̰ːw˨˨ ɗɨk˩˩ɗa̰ːw˨˨ ɗɨ̰k˩˧

Từ nguyênSửa đổi

Đạo: lẽ phải, đức: điều tốt lành

Danh từSửa đổi

đạo đức

  1. Nguyên lí phải theo trong quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân với xã hội, tùy theo yêu cầu của chế độ chính trịkinh tế nhất định.
    Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng (Hồ Chí Minh)

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi