Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗa̰ːʔw˨˩ ɗɨk˧˥ɗa̰ːw˨˨ ɗɨ̰k˩˧ɗaːw˨˩˨ ɗɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaːw˨˨ ɗɨk˩˩ɗa̰ːw˨˨ ɗɨk˩˩ɗa̰ːw˨˨ ɗɨ̰k˩˧

Từ nguyên sửa

Đạo: lẽ phải, đức: điều tốt lành

Danh từ sửa

đạo đức

  1. Nguyên lí phải theo trong quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân với xã hội, tùy theo yêu cầu của chế độ chính trịkinh tế nhất định.
    Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng (Hồ Chí Minh)

Dịch sửa

Tham khảo sửa