Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tə̰ːʔ˨˩tə̰ː˨˨təː˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təː˨˨tə̰ː˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Giới từ sửa

tợ

  1. (Từ địa phương) Giống như. Đồng nghĩa với tựa.
    Đẹp tợ bông hoa.

Dịch sửa

Tham khảo sửa