Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨə˧˧sɨə˧˥sɨə˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
sɨə˧˥sɨə˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ sửa

xưa

  1. Thời đã qua từ lâu.
    Xưa dân số thế giới còn chưa đông đúc lắm.

Tính từ sửa

xưa

  1. Thuộc về thời trước xa.
    Thời xưa.
    Người xưa.

Tham khảo sửa