Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨṳ˨˩ʨu˧˧ʨu˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨu˧˧

Từ tương tự sửa

Địa danh sửa

Chù

  1. Một thị trấn thuộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Tham khảo sửa